עמוד הבית » תעודות אישורים ומכתבי המלצה

תעודות אישורים ומכתבי המלצה

אישורים לקוחות ממליצים תעודות
אישורים והסמכות לקוחות ממליצים תעודות

זיו פרי-טל בעל תעודות אישורים והסמכות רבות בעולם רפואת החירום.
לפניכם אישורים והסמכות מארגונים ישראלים ובין לאומיים.
לזיו רקורד מרשים של המלצות ממגוון חברות מהגדולות במשק הישראלי.