קורס זיהוי הפרעות קצב לב

קורס זיהוי הפרעות קצב לבקורס זיהוי הפרעות קצב לב מיועד לאנשי צוות רפואי כחלק מהכשרה מקצועית בסיסית או כרענון מקצועי בתחום זיהוי הפרעות קצב לב.

מטרת קורס זיהוי הפרעות קצב לב להקנות גישה סכמטית ומובנית להבנת וזיהוי הפרעות קצב לב על סמך תרשים המוניטור.

נושאי הלימוד : (דפולריזציה רפולריזציה, מערכת ההולכה החשמלית בשריר הלב, מערכת ההולכה בשריר הלב ותרשים הא.ק.ג, סקירה מלאה והצגה של כל הפרעות הקצב).

ההדרכה מועברת באמצעות מצגות מקצועיות, סרטים וסימולטורים.

בקורס משולבים תרגולים מעשיים בזיהוי הפרעות קצב לב לסיכום והערכת היכולות שנרכשו.