עמוד הבית » קורסי עזרה ראשונה לקהל הפרטי

קורסי עזרה ראשונה לקהל הפרטי

בעלי מקצועות רבים כגון: מצילים, גננות, מטפלות, מדריכי ספורט, מדריכי ירי, טיולים, סקיפרים ועוד מחויבים על פי חוק להיות בעלי הכשרה בתחום העזרה הראשונה שכן אנו מפקידים בידיהם את הנכס היקר לנו ביותר, את חיינו ואת חיי היקרים לנו.

הכשרה זו כוללת קיום של קורס ראשוני מלא במהלך ההכשרה המקצועית (22 שעות למשיטים ו-44 שעות לשאר המקצועות).

מצילמעבר לקורס ההכשרה הבסיסי כמגיש עזרה ראשונה , על מנת לשמור על כשירות מקצועית, ועל תוקפה של התעודה נדרשים העוסקים במקצועות אלו להשתתף ברענון ב עזרה ראשונה והחייאה כל שנתיים.

זיו שירותי רפואה מורשית לביצוע הדרכות ורענוני עזרה ראשונה על ידי הגופים הרלוונטיים, בהם משרד הפנים, משרד הבריאות ומשרד התחבורה.

גולת הכותרת בקבוצת קורסים זו הינה קורס פרטי בנגיעה אישית, קורס זה מיועד לבני משפחה של אנשים שעברו אירוע לבבי ולהורים לתינוקות ופעוטות. במפגש זה אנו מעבירים ידע ומחזקים את הביטחון והיכולת של בני המשפחה להתמודד עם מצבי חירום אופייניים. כל זה נעשה בסביבה הביתית המוכרת והבטוחה של המשתתפים.

קורסי עזרה ראשונה לקהל הפרטי