עמוד הבית » קורסי עזרה ראשונה לקהל הפרטי » רענון החייאה ועזרה ראשונה

רענון החייאה ועזרה ראשונה

רענון החייאה ועזרה ראשונה למצילים / מדריכי ספורט וכושר / מדריכי ירי / משיטים (סקיפרים)

מקצועות שונים מחייבים מעבר הכשרה בסיסית והסמכה בעזרה ראשונה והחייאה במהלך לימודי המקצוע (ראה מע"ר 22 שעות/44 שעות), בד"כ תוקף תעודות אלה הנו  שנתיים.עעל מנת לשמר ידע ויכולת מקצועית בתחום העזרה הראשונה וההחייאה , יש לבצע קורסי רענון בהחייאה ועזרה ראשונה אחת לשנתיים .הרענון מקנה תעודה מקצועית המאשרת את יכולתו של האדם להגיש סיוע רפואי במידת הצורך,  לתעודה תקפה

יש משמעות חוקית על פי דרישות משרדי הממשלה השונים האמונים על אכיפת ההכשרה והעסקה של עובדים אלו.

 מערך הקורס

קורס הרענון הנו בן 8 שעות לימוד.

  • החייאה  –לימוד עיוני ותרגול מעשי.
  • מצבי חירום רפואיים – חנק מגוף זר, אוטם בשריר הלב, עצירת שטפי דם, שברים, פגיעות אקלים וכד'

מבנה הקורס והדגשים המקצועיים בו מותאמים לצרכי הלקוח ותפקידו, קורס כזה נערך כל יום רביעי האחרון בחודש הלועזי במשרדנו, ניתן לקיים קורסים אלו
בפריסה ארצית בבית הלקוח, מותנה במספר מינימלי של משתתפים.

סקיפר מציל מריך כושר מדריך ירי