עמוד הבית » לקוח ממליץ » חברת החשמל לישראל בע"מ

חברת החשמל לישראל בע"מ

1. היכרותי עם זיו הינה מעבודה משותפת במשך כעשר שנים, והנני מרוצה מאוד משיתוף הפעולה במהלך שנים אלו.

2. זיו מפגין ידע רב ומתמצא בנושאים של רפואת-חירום.

3. בהדרכה מצליח זיו להעביר את הנלמד בצורה נעימה, מקצועית וקפדנית ולשביעות-רצון המשתתפים.

4. לאורך השנים נעזרנו בכישוריו הן בהכנסת נוהלים חדשים והן באימון הצוות הרפואי תוך כדי עדכון ידע, בהתאמה להמלצות הגופים המקצועיים.

5. זיו הינו נכס לכל מעסיק הן כפרמדיק והן כמדריך.