תרגילי חירום

תרגילי חירוםתרגילי חירום למפעלים וחברות לצורך תרגול מערך החירום הפנים ארגוני.

זיו שירותי רפואה יוזם, מנהל ומפיק תרגילי חירום פנים ארגוניים על מנת לאפשר תרגול כלל מערך החירום במצב הדומה ככל הניתן למצב חירום אמיתי.

תרגילים מעין אלו מחזקים את יכולת התגובה ומאפשרים הבלטה של נקודות כשל, חולשה או חוזקה במערכת. עובדה זו מסייעת לתקן, לשפר ולייעל את יכולת התגובה בחירום.

בגמר התרגיל נערך תחקיר בו כל משתתף מביע את דעתו לגבי נקודות ספציפיות הדורשות התייחסות, נערך סיכום ומופק דו"ח מסכם ולקחים על ידי המתרגל.

נהוג לקיים תרגילים מעין אלו לאחר סיום תהליך ההכשרה של צוות חירום ארגוני או לצורך שמירה על כשירות שוטפת.

קיימת אפשרות לשלב בתרגילים אלו גורמי הצלה חיצוניים (כגון אמבולנס, כוחות ביטחון וכו').