קורס החייאה מתקדמת ACLS

קורס החייאה מתקדמת A.C.L.S מיועד לאנשי צוות רפואי (רופאים, אחיות ופרמדיקים), הקורס תואם לתכנית ההדרכה של ה-AMERICAN HEART ASSOCIATION GUIDELINES 2015. הקורס מועבר ע"י פארמדיק ומדריך A.C.L.S מוסמך.
הקורס מורכב מלימוד עיוני ותרגול מעשי (מגה קוד) ע"ג בובות החייאה מתקדמת, אשר ניתן לבצע בהן פעולות החייאה מתקדמות כגון: אינטובציה, הנשמה, מתן שוק חשמלי, ביצוע היפוך חשמלי מסונכרן ומתן תרופות.

הקורס בן 16 שעות לימוד.

לכל משתתף מחולקת חוברת מקצועית ייחודית הסוקרת את נושאי הלימוד.

 מערך הקורס

 1. הכרת המשתתפים ותוכנית הקורס: התפיסה הכוללת של ההוראות החדשות של ה A.H.A ועקרונות העבודה בצוות.
 2. רענון בנושא זיהוי הפרעות קצב לב: הקניית גישה אחידה לניתוח תרשים המוניטור וזיהוי הפרעות קצב הלב. (דפולריזציה רפולריזציה, מערכת ההולכה החשמלית בשריר הלב, סקירה מלאה והצגה של כל הפרעות הקצב) –  3 שעות לימוד.

דום לב

 1. סקירה בנושא החייאה בסיסית והשינויים העיקריים בתפיסה המקצועית בהחייאה בסיסית כבסיס להחייאה מתקדמת. הפעלת הדפיברילטור החצי אוטומטי (חשיבות עיסויי הלב וכד').
 2. סקירה ולימוד פרוטוקול הטיפול בהחייאה מתקדמת בדום לב על רקע של V.F/PULSELESS V.T ( טיפול תרופתי, פרוטוקול האנרגיה החשמלית, סדר הפעולות הנדרש, כולל רענון ותרגול מעשי בנושא ביצוע אינטובציה).
 3. תרגולים מעשיים בטיפול בחולה עם דום לב ( V.F ) ע"ג בובה מתקדמת וסימולטור להפרעות קצב.
 4. סקירה ולימוד פרוטוקול הטיפול בהחייאה מתקדמת על רקע של אסיסטולה (טיפול תרופתי,סדר הפעולות הנדרש)
 5. תרגולים מעשיים בטיפול בחולה עם דום לב (אסיסטולה) ע"ג בובה מתקדמת וסימולטור להפרעות קצב.

הפרעות קצב לב

 1. סקירה בנושא הפרעות קצב מהירות ( TACHYCARDIA) – הערכת החולה (יציב/לא יציבׂ/ החולה הסימפטומטי), פרוטוקול הטיפול התרופתי והחשמלי (מינון האנרגיה המומלץ להיפוך חשמלי מסונכרן).
 2. תרגול מעשי – טיפול בחולה עם הפרעות קצב מהירות ע"ג בובת החייאה מתקדמת וסימולטור. היפוך חשמלי מסונכרן (SYNC CARDIOVERSION) ומתן תרופות אנטי אריתמיות ( S.V.Tיציב / V.T  S.V.T לא יציב וכד').
 3. סקירה בנושא הפרעות קצב איטיות (BRADYCARDIA) – הערכת החולה (יציב/לא יציב) פרוטוקול הטיפול התרופתי והחשמלי (בצוע קצוב לב חיצוני EXTERNAL PACEMAKER).
 4. תרגול מעשי טיפול בחולה עם הפרעות קצב איטיות ע"ג בובת החייאה מתקדמת וסימולטור להפרעות קצב. (2nd dgree AV block type 2 ,3RD Dgree AV block וכד').

אוטם בשריר הלב

 1. סקירה בנושא הערכה,היערכות וטיפול בחולה עם חשד לאוטם (עם / ללא הרמות S-T) (דגשים בנושא מתן חמצן ותרופות).
 2. תרגול מעשי הערכה וטיפול בנפגע עם חשד לאוטם בשריר הלב.

מבחן עיוני מסכם

מבחן אמריקאי הסוקר את הידע הנרכש המאפשר התמודדות אישית של כל משתתף עם החלטות ושיקולים מקצועיים בתחום הנושאים שנלמדו – 1 שעה.