עמוד הבית » קורסי עזרה ראשונה לקהל הפרטי » קורס מגישי עזרה ראשונה (מע"ר) – 44 שעות

קורס מגישי עזרה ראשונה (מע"ר) – 44 שעות

קורס מגישי עזרה ראשונה הנו קורס עזרה ראשונה והחייאה מקיף, הנותן דגש מעבר ללימוד על תרגול מעשי, הקניית מיומנות טיפולית והפעלת ציוד עזרה ראשונה והחייאה.

מערך הקורס

מדריך ירי1. הרצאת מבוא – מטרות מקצוע העזרה הראשונה "הגישה הנכונה להתמודדות עם מצבי חירום".

2. החייאה- לימוד עיוני ותרגול מעשי של ביצוע החייאה על גבי בובות החייאה, שימוש במפוח להנשמה (אמבו) ומנתב אויר (מבוגרים, ילדים ותינוקות), פרק ההחייאה כולל לימוד, תרגול  והסמכת מפעילי הדפיברילטור החצי אוטומטי.

3. מצבי חירום פנימיים – סקירה כללית בנושאים כגון התחשמלות, טביעה, התעלפות, חנק מגוף זר, אוטם בשריר הלב, פירכוסים, התייבשות ומכת חום.

4. טראומה – סקירה כללית בנושא, מהי פגיעת טראומה? וחשיבותה כולל היבטים פיזיקליים, מנגנון הפגיעה (המכניזם של הטראומה),שעת הזהב (GOLDEN HOUR) הערכת נפגע טראומה וסדר הטיפול בפצוע טראומה.

5. סקירה בנושא נפגעי ירי, פיצוצים, גל הדף ופציעות חודרות, שטפי דם – סימנים סכנות וטיפול כולל תרגול מעשי: עצירת שטפי דם, שברים – סימנים, סכנות וטיפול. כולל הערכת וטיפול בנפגע עמוד השדרה.

6. פגיעת בע"ח – הכשת נחש, נשיכת כלב, עקיצת דבורה ,עקרב וכד' סימנים סכנות וטיפול.

7. כוויות – סימנים סכנות וטיפול מיידי. כולל שאיפת עשן וכוויות מחומרים מסוכנים.

8. פגיעת חזה – סימנים סכנות וטיפול + סקירת מנגנון הפגיעה.

9. פגיעת ראש – סימנים סכנות טיפול והשגחה.

10. פגיעות אקלים – התייבשות, מכת חום והיפוטרמיה.

11. אירוע רב נפגעים – הגדרה, בחירת שיטת ניהול האירוע בהתאמה לאופיו, תפקידי מפקד הארוע, פתרון דפי עבודה עיוניים בנושא ויציאה לשטח.

12. מבחן מסכם.